VW Phaeton mit Hipnotic Joker chrome/black inserts 10×22

VW Phaeton mit Hipnotic Joker chrome/black inserts 10×22