Chrysler 300C mit Diablo Elite black/chrome inserts 9,5×22

Chrysler 300C mit Diablo Elite black/chrome inserts 9,5×22